Huhmarniemi, Maria (2016).AT THE LANDSCAPE OF BERRY WARS AND REINDEER HUSBANDRY: CONTEMPORARY ART AS A FORUM FOR ENVIRONMENTAL POLITICS

Huhmarniemi, Maria (2016).AT THE LANDSCAPE OF BERRY WARS AND REINDEER HUSBANDRY: CONTEMPORARY ART AS A FORUM FOR ENVIRONMENTAL POLITICS

Title of the Thesis: AT THE LANDSCAPE OF BERRY WARS AND REINDEER HUSBANDRY:
CONTEMPORARY ART AS A FORUM FOR ENVIRONMENTAL POLITICS

Key words: art based action research, environmental politics, environmental conflicts, art & science, dialogical art

Year : 2016, University of Rovainiemi, Finland.
Download Thesis

Articles by the author:
Huhmarniemi, Maria (2011a) Ekoaktivismia, yhteisötaidetta, pupuja ja kyyhkysiä. Biotaide, Art&Sci ja arviointi. Synteesi 3/2011, 28–44.
Huhmarniemi, Maria (2011b) Muukalaisvaeltaja / Alien Hiker / Fremde Wanderer. Rovaniemi: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C 36.
Huhmarniemi, Maria (2012a) Berry Wars – A science centre as a forum for a dialogical, interdisciplinary art project. International Journal of Education through Art, 8:3. pp. 287–303.
Huhmarniemi, Maria (2013a) Porotaide – Nykytaidetta, kaupunkitaidetta ja Lapin matkailumarkkinointia. Tahiti. 4/2013.
Huhmarniemi, Maria (2013c) Mielipidekirjoitukset ja nykytaide puheenvuoroina: arvojen ristiriitoja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja vesivoiman rakentamisessa. Beloff, Laura; Berger, Erich. & Haapoja, Terike (toim.) Field_Notes: Maisemasta laboratorioon, Helsinki: The Finnish Society of Bioart, 54–79.

Please follow and like us: