Lappalainen, Eeva-Maija (2005)

Research title: Kulttuurisesti sensitiivinen opettajuus : käden, kielen ja kulttuurin oppimisen yhdistäminen maahanmuuttajien koulutuksessa ja opettajan kasvupolulla. Kajaani: Oulun yliopisto. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö.

Researct title in English: The culturally sensitive teaching : uniting the learning of hand, language and culture in teaching the immigrants and on teacher’s way growing towards the ethnic cultural orientation and culturally sensitive teaching.

Please follow and like us: