Saar, Tomas (2008)

Skapandets ramar – könskonstruktioner och överskridanden i skolans musik – och bildundervisning. I Norberg, Marie (2008) Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber.

Title in English: [Frames of creativity – gender constructions in music and art education in schools ]

Language: Swedish

Book: http://www.kau.se/forskning/utbildningsvetenskaplig-forskning?to_do=show_result&id=7920

Please follow and like us: