Illeris, Helene (2009)

Ungdomar och estetiska upplevelser – att lära med samtida konst”. I Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red) Estetiskaläroprocesser. Lund: Studentlitteratur.

Title: [Adolescents and aesthetic experiences – Learning contemporary art]

Please follow and like us: