Jonsson, Carin (2006)

Research title:  Läsningens och skrivandets bilder. En analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling,

Research title in english: The Picture of Reading and Writing. An Analysis of Conditions and Opportunities for Children’s Reading and Writing Development.

Umeå: NaPa Nationella forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, Fakulteten för lärarutbildning.

E-thesis and abstract in English: http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=862

Language: Swedish

Please follow and like us: