Väkevä, Lauri

Julkaisun nimi: Kasvatuksen taide ja taidekasvatus : estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa. (Language Finnish)

Research title: The significance of aesthetics and art education in the naturalistic pragmatism of John Dewey

Oulu : Oulun yliopisto, 2004.
– (Acta Universitatis Ouluensis. ISSN 0355-323X; 68).
– Diss. Oulun yliopisto.
– Diss. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.
ISBN 951-42-7309-5 (nid.)., ISBN 951-42-7310-9 (PDF).

Subjects: Dewey, John.; Dewey, John; kasvatusfilosofia; filosofia; pragmatismi; taidekasvatus; musiikkikasvatus; pedagogiikka; estetiikka; kasvatus; naturalismi; taidefilosofia; estetiikka – ysa; pedagogisk filosofi; konstfilosofi; pragmatism; naturalism; konstfostran; musikfostran; estetik; fostran; musiikkikasvatus – filosofia;

–> Original record: http://linda.linneanet.fi/F/?func=direct&doc_number=002610183&local_base=fin01

Abstract: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-7310-9

Please follow and like us: