Stolp, Marleena

Julkaisun nimi: Taidetta, vastustusta, leikkiä ja työtä? : lasten toimijuus 6-vuotiaiden teatteriprojektissa. (Language Finnish)

Research title: Art, resistance, play and work? Children’s agency in a six-year-olds’ theatre project

Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2011.
– (Jyväskylä studies in humanities, ISSN 1459-4331 ; 170.)
– Diss. : Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, taidekasvatus.
ISBN 978-951-39-4582-4 (PDF)

–> Asiasanat: lapset; lapsuus; teatterikasvatus; teatteri; taiteilijuus; toimijuus; taiteellinen työ; children; knowledge; play; power; childrens art; theatre arts; concepts;

English abstract in the Finnish e-thesis: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4582-4

Please follow and like us: