Rantala, Kati

Julkaisun nimi: “Ite pitää keksii se juttu” : tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta.

Research title: ”You must make it up yourself” : An encounter between art education and its pupils

Helsinki : Helsingin yliopisto, sosiologian laitos, 2001
– (Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia, ISSN 0438-9948; no 239).
– Diss. Helsingin yliopisto.
– Helsinki Helsingin yliopisto. – väitöskirja : , Sosiologia.
ISBN 952-10-0002-3 (nid.).

Subjects: taidekasvatus; kuvataidekasvatus; taide; opetus; perusopetus; kuvataide; kasvatustavoitteet; opetustavoitteet; arviointi; yksilöllisyys; taiteensosiologia; kuvataidekasvatus – kokemukset; taidekasvatus – tavoitteet;

–> Original record: http://linda.linneanet.fi/F/?func=direct&doc_number=005378038&local_base=fin01

Abstract in English: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/12776

link: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/12776

E-thesis in Finnish: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-0003-1

Please follow and like us: