Malinen, Piritta

Julkaisun nimi: Kannu vie – kohti taidetta? : graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus = Spraycan leads – towards art? : graffiti experience and the interaction between graffiti and art education (Language Finnish)

Research title: Graffiti Experience and the Interaction Between Graffiti and Art Education

Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2011
– (Acta Universitatis Lapponiensis, ISSN 0788-7604 ; 215.)
– Diss. : Rovaniemi : Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta.
ISBN 978-952-484-484-0 (nid.)
ISBN 978-952-484-513-7 (PDF)

–> Asiasanat: erfarenheter; växelverkan; delkulturer; motkulturer; ungdomskultur; konstfostran; identitet; ungdomar; graffiti; gatukonst; bildkonst; kritisk pedagogik; graffitit; kokemukset; kuvataidekasvatus; vuorovaikutus; nuorisokulttuuri; osakulttuurit; vastakulttuurit; identiteetti; nuoret; taidekasvatus; katutaide; kuvataide; opetus; kriittinen pedagogiikka; etnografia;

English abstract is in the Finnish e-thesis: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/73922/Malinen_Piritta_DORIA.pdf?sequence=2

Please follow and like us: