Mäkinen, Eva-Johanna

Julkaisun nimi: Abstraktin taiteen tekijäksi : mikrohistoriallinen elämäkertatutkimus Liisa Rautiaisesta.

Rovaniemi : Lapin yliopistokustannus, 2012
– (Acta Universitatis Lapponiensis, ISSN 0788-7604 ; 220.)
– Diss. : Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 2012.
– Diss. : Rovaniemi : Lapin yliopisto.
ISBN 978-952-484-510-6 (nid.)

–> Asiasanat: Rautiainen, Liisa.; kuvataitelijat; taidemaalarit; elämäkertatutkimus; henkilöhistoria; maalaustaide; kuvataiteilijat; kuvataideopettajat; abstrakti taide; taiteilijuus; ammatti-identiteetti; identiteetti; elämänkaari; taiteellinen työ; luova toiminta; ammatillinen kehitys; opettajuus; taidekasvatus; elämäkerrat; mikrohistoria; haastattelututkimus; Suomi; Kemi;

Please follow and like us: