Kankkunen, Tarja

Julkaisun nimi: Tytöt, pojat ja ‘erojen leikki’ : sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa (Language Finnish)

Research title: Girls, Boys and ‘Gender Play’. Gender construction in the everyday context of school art education

[Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2004. (Aalto University nowadays).
– (Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. ISSN 0782-1832; 52).
– Diss. Taideteollinen korkeakoulu.
ISBN 951-558-159-1.

Subjects: väitöskirjat; kuvataidekasvatus – koulu; kuvaamataito – opetus; sukupuolierot; taidekasvatus; kuvaamataito – opetus; taidekasvatus – peruskoulu; kuvataide – opetus; sukupuoli – taidekasvatus; sukupuolierot – kuvaamataide; etnografia; multimedia; kuvataidekasvatus; koulu; kuvaamataito; kuvataide; opetus; peruskoulu; sukupuoli; könsskillnader; bildkonstfostran – skolan; teckning – undervisning; sukupuolierot – kuvataidekasvatus;

–> Original record: http://linda.linneanet.fi/F/?func=direct&doc_number=004750947&local_base=fin01

Abstract: https://reseda.taik.fi/Taik/jsp/taik/Research.jsp?id=1938233

Please follow and like us: