Issakainen, Anna-Maija

Julkaisun nimi: Tietoverkot taideväylänä – lunastus vai lupaus : tietoverkkojen käyttö kuvataiteen tuntemuksen opetuksessa. (Languge Finnish)

[Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu ; 2004. (Aalto university nowadays)
– (Ilmari design publications).
– (Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. nro 1).
– (Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. ISSN 0782-1832 ; 45.).
– Diss. Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu.
ISBN 951-558-129-X (nid.).

Subjects: Taideteollinen korkeakoulu.; taidekasvatus; kuvataidekasvatus; lapset; nuoret; peruskoulun yläaste; etäopetus; monimuoto-opetus; verkko-opetus; videoneuvottelut; tietoverkot; Internet; kuvataide; taiteentuntemus; opetus; opintoretket; taidemuseot; verkkopedagogiikka; museopedagogiikka; mediakasvatus; konstfostran; bildkonstfostran; barn; ungdomar; grundskolans högstadium; distansundervisning; flerformsundervisning; nätundervisning; datanät; bildkonst; mediefostran; museipedagogik; taidekasvatus – peruskoulun yläaste; kuvataide – opetus; verkkopedagogiikka – kuvataidekasvatus; väitöskirjat; taidekasvatus – lapset; taidekasvatus – nuoret; etäopetus – peruskoulun yläaste; monimuoto-opetus – peruskoulun yläaste; verkko-opetus – peruskoulun yläaste; tietoverkot – Internet; opintoretket – taidemuseot;

–> Original record: http://linda.linneanet.fi/F/?func=direct&doc_number=003368444&local_base=fin01

Info in Finnish: https://reseda.taik.fi/Taik/jsp/taik/Research.jsp?id=2697486

Please follow and like us: